x
logo

Znaczenie inwestycji

Znaczenie inwestycji

Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm jest inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych w województwie lubelskim.

Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz budową linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa.

Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Chełm została zbudowana w latach 1979-1980 i niezbędna jest jej modernizacja oraz dostosowanie do standardów PSE S.A.

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego ma służyć wielu podmiotom, nie tylko tym zlokalizowanym w jej sąsiedztwie. W przypadku rozbudowy czy budowy sieci elektroenergetycznych oznacza to, że służąc do przesyłania energii do odbiorców w całym kraju, jest inwestycją celu publicznego.

Dofinansowanie unijne

Rozbudowa SE 220/110 kV Chełm jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Chełm-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 r. umowę o dofinansowanie.