x
logo

Zakres inwestycji

Zakres prac

W ramach inwestycji zaplanowaliśmy:

  • pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
  • prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej
  • rozbudowę rozdzielni 220 kV
  • budowę transformacji 400/220 kV
  • budowę zbiornika wody ppoż wraz z instalacjami
  • budowę nowej drogi dojazdowej do stacji, wraz z bramą wjazdową
  • budowę pól 400 kV i podłączenie do linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa
  • budowę budynku technologicznego i budynku potrzeb własnych
  • budowę ekranów akustycznych.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 roku.