x
logo

Dialog z właścicielami nieruchomości przewidzianych do zakupu

24.06.2020

Dialog z właścicielami nieruchomości przewidzianych do zakupu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą indywidualne spotkania z właścicielami działek przewidzianych do zakupu pod rozbudowywaną stację elektroenergetyczną 220/110 kV Chełm.

INWESTYCJA W LICZBACH