x
logo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydana

23.10.2019

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydana

23 października 2019 roku dla inwestycji „Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm” została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i pozwala na kontynuację prac nad rozbudową stacji. 

INWESTYCJA W LICZBACH